GLOBALNI FORUM O ETICI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Ka razumevanju i upravljanju novim izazovima

GLOBALNI FORUM O ETICI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Ka razumevanju i upravljanju novim izazovima

VEŠTAČKA inteligencija (AI) je tehnologija koja ima veliki potencijal da unapredi različite aspekte ljudskog života, kao što su zdravstvo, obrazovanje, ekonomija, kultura i društvo. Međutim, AI takođe nosi i brojne izazove i rizike, koji se tiču etičkih, pravnih, socijalnih i političkih pitanja. Kako bi se osiguralo da AI bude razvijana i korišćena na način koji poštuje ljudska prava, dostojanstvo i demokratiju, potrebno je uspostaviti jasne i odgovorne okvire za njeno upravljanje.

12. 02. 2024. u 08:56UN cilj 9

Socijalna pravda

20.februar obeležavamo kao Svetski dan socijalne pravde

Poslednjih godina, izraz „socijalna pravda" postao je jednako istaknut kao i „ljudska prava". To je u suštini koncept pravičnosti unutar društva i odnosi se na pravičnost u bogatstvu, mogućnostima, osnovnim potrebama. Poslednjih decenija govorimo o pravičnosti kada su u pitanju pol, rasa i životna sredina.

Danas je više nego ikad bitno da se u celom svetu radi na unapređenju socijalne pravde jer ekonomske i socijalne nejednakosti postaju sve izraženije. Promovisanje dostojanstvenog rada , mogućnosti zapošljavanja, socijalne zaštite i konstruktivan socijalni dijalog između vlada, poslodavaca i radnika su ključ socijalne pravde.

To će osigurati da svi dobiju ono što je neophodno za dobar život, adekvatnu zdravstvenu zaštitu, bolje obrazovne mogućnosti za decu, zaštitu od bilo kakve diskriminacije i nejednakosti.

Info tabla

01

ŠTA JE ZELENI VODONIK?

02

ŠTA PREDSTAVLJA OŠTEĆENJE OZONSKOG OMOTAČA?

03

ŠTA JE FOTONAPONSKA SOLARNA ENERGIJA?

04

ŠTA PODRAZUMEVA EKOTOKSIČNOST?

05

ŠTA JE ODRŽIVO FINANSIRANJE?

06

ŠTA OZNAČAVA SKRAĆENICA CEF?