KNJIŽEVNA KRITIKA: Lekovitost priče

KNJIŽEVNA KRITIKA: Lekovitost priče

SAM naslov mozaički građene zbirke Ljiljane Dugalić “Ja da ti pričam, ti da napišeš” (“Prometej” 2021), kao i sve priče koje je čine, pokazuju do čega je junacima pripovedačima najviše stalo da ono što se dešava ili dešavalo njima, njihovim bližnjima u daljoj i bližoj prošlosti, narodu kojem pripadaju, ispričaju nekome, da u tom pričanju olakšaju sopstvenoj duši, bar trenutno, ukoliko ne dosegnu do katarze, da tako učine svojevrstan pomen onima koje su voleli, a koji više nisu među živima, da ga, koliko mogu, učine trajnim, ili da ukažu na tragičnost istorijskih velikih udesa, kao i na raznorodne devijacije u savremenosti koja sve više biva morbidna i obezbožena.

16. 05. 2023. u 14:00

KNJIŽEVNA KRITIKA: Vihori istorije

KNJIŽEVNA KRITIKA: Vihori istorije

PRVI roman Saše Radojčića, znamenitog savremenog srpskog pesnika, teoretičara i prevodioca, "Dečak sa Fanara" ("Agora"), proishodi iz njegovih polihistorskih znanja, osećanja za istoriju, protok vremena, razlike, mere i krhkost čoveka.

28. 02. 2023. u 14:20