GLOBALNI FORUM O ETICI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Ka razumevanju i upravljanju novim izazovima

GLOBALNI FORUM O ETICI VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Ka razumevanju i upravljanju novim izazovima

VEŠTAČKA inteligencija (AI) je tehnologija koja ima veliki potencijal da unapredi različite aspekte ljudskog života, kao što su zdravstvo, obrazovanje, ekonomija, kultura i društvo. Međutim, AI takođe nosi i brojne izazove i rizike, koji se tiču etičkih, pravnih, socijalnih i političkih pitanja. Kako bi se osiguralo da AI bude razvijana i korišćena na način koji poštuje ljudska prava, dostojanstvo i demokratiju, potrebno je uspostaviti jasne i odgovorne okvire za njeno upravljanje.

12. 02. 2024. u 08:56UN cilj 9

Misli zeleno

22.maj Svetski dan biodiverziteta

Šta je zajedničko biodiverzitetu i dominama? Kada jedan deo padne, sve ostalo može da se uruši. Svi moramo da zaštitimo delikatnu ravnotežu biodiverziteta po svaku cenu – i zbog prirode i zbog nas samih. Jedno je sigurno: uprkos svom tehnološkom napretku, mi u potpunosti zavisimo od zdravog ekosistema za vodu, hranu, lekove, odeću, gorivo, sklonište i energiju.


Kada je u pitanju biodiverzitet, mi smo deo jednačine, ali moramo biti i deo rešenja.


Evo 5 načina kako:

💧Koristite vodu mudro

♻Izaberite višekratnu upotrebu

🍽Smanjite bacanje hrane

🗑Održavajte prirodu čistom

I što je najvažnije širite vest

Info tabla

01

Šta označava CARPOOLING?

02

Ko su ekološki migranti?

03

Šta je održivi lanac snabdevanja?

04

Šta predstavlja regenerativna poljoprivreda?

05

Šta podrazumeva naked/nude pakovanje?

06

Digitalna trezvenost?